Međunarodni festival nesvrstanog stripa Novo doba održan je 2011. godine od 8. do 12. juna. Doneo je intenzivan program svakodnevnih dešavanja u galerijama i kulturnim centrima Beograda i Pančeva koji se sastojao od izložbi, prezentacija, radionica, video projekcija i koncerata.

Program je bio zasnovan na konceptu prezentacije autorskog, alternativnog ili nezavisnog aspekta strip kulture kroz selekciju autora iz raznih krajeva Evrope, Amerike i našeg regiona, te propratnim muzičkim programom i prezentacijama srodnih projekata.

Prigodom festivala štampan je opširan katalog, zamišljen kao antologija kratkih stripova, selekcija raznih autora sa međunarodne scene i iz regiona.

Fotografije: Marko Krojač
markokrojac.blogspot.com