Prvo izdanje festivala Novo doba, od 9. do 13. juna 2010.

Fotografije: Ivana Armanini